asa_logo

Pozrite si názory občanov SR na bývanie v rokoch 1993 až 2008.
Viac >>

Agentúra ASA : Prieskum trhu a Prieskum verejnej mienky

Agentúra sociálnych analýz "ASA", s.r.o. bola založená v roku 1991,ako jedna z prvých súkromných výskumných agentúr zaoberajúca sa reprezentatívnym výskumom názorov obyvateľov Slovenskej republiky.

Poskytuje pre svojich klientov komplexnú ponuku služieb kvantitatívnych prieskumov trhu, výskumov verejnej mienky zameranú na najširšie oblasti spoločenského života od návrhu a vypracovania projektov, zohľadňujúc potreby klientov, zberu empirických dát, ich kontroly, matematickoštatistickej analýzy a interpretácií výskumom získaných poznatkov.

V činnosti agentúry kladieme veľký dôraz na komunikáciu s klientmi, na ich individuálne požiadavky a predstavy o optimálnom využití výsledkov výskumu v rôznorodých oblastiach činností zadávateľov. Individuálny prístup ku klientom je zdôraznený aj exkluzivitou každej zákazky so zaručenou ochranou získaných dát.

Pre klientov, ktorí disponujú vlastnými odborníkmi sociologického a matematickoštatistického knowhow, agentúra poskytuje aj parciálne služby zberu dát prostredníctom celoslovenskej anketárskej siete, konštrukcie reprezentatívnych výberových súborov až po spracovanie databázového súboru podľa požiadaviek klientov.

Realizačný tím odborných spolupracovníkov agentúry tvoria erudovaní výskumní a vedeckí pracovníci. Táto spolupráca zabezpečuje vysokú úroveň riešiteľského štandardu výskumných projektov.